Ing. Lucia Hendrichovská, PhD.
Správca bytov a odborný konzultant

O mne


Študovala som na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, kde som získala doktorát na Katedre energetickej techniky. Bohaté skúsenosti pri riešení otázok z oblasti energetiky a správy bytov som získala aj počas poskytovania odborného poradenstva v rámci projektu Žiť energiou,

ktoré poskytuje Slovenská inovačná a energetická agentúra od roku 2010 bezplatne. Samostatne pracujem ako správca bytového domu od roku 2014. Som aktívna mama troch detí. Behám, otužujem, čítam. Inšpirujem k pohybu naboso a otužovaniu cez príspevky na stránke Život bez topánok.